Research Dashboard

ติดตามงานวิจัย เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ สนับสนุน Open Access

Research Dashboard จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทความที่เผยแพร่โดยผู้เขียนของคุณ ช่วยให้มองเห็นผลงานวิจัยของสถาบันและข้อมูลเมตาของบทความได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้สนับสนุน Open Access ทั้งสีเขียวและสีทอง เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสมาชิก Open Access จะช่วยให้คุณจัดการกองทุน Open Access ได้

คุณต้องการให้การสนับสนุนการเผยแพร่แก่ผู้วิจัยของคุณด้วย Open Access และปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ให้ทุนและสถาบันหรือไม่?

ทีม Open Access ของเราสามารถทำงานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาวิธีการที่ตรงตามความต้องการของคุณ

คุณจะได้รับประโยชน์อย่างไร?
การมองเห็นบทความที่ตีพิมพ์ทั้งหมด

ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานวิจัยทั้งหมดจากสถาบันของคุณที่ตีพิมพ์ในวารสาร Taylor & Francis และทำให้แน่ใจว่าที่จัดเก็บข้อมูลสถาบันของคุณได้รับการอัพเดทอย่างสมบูรณ์

เข้าถึงข้อมูลเมตาของแต่ละบทความ

การเข้าถึงบทความสามารถทำได้ง่าย รวมถึงข้อมูลผู้แต่ง วารสาร DOI และข้อมูลผู้ให้ทุน (หากมี)

มีตัวเลือกการเป็นสมาชิกที่v

ตัวเลือกในการอัปเกรดเป็นบัญชีสมาชิก Open Access พร้อมฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อจัดการการใช้จ่าย APC ของคุณ

Research Dashboard คืออะไร?

Research Dashboard ของ Taylor & Francis เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับบรรณารักษ์ การเข้าถึงบัญชีส่วนตัวที่ปลอดภัยสำหรับสถาบันของคุณ คุณจะเห็นบทความที่ได้รับการยอมรับทั้งหมดจากผู้เขียนที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการยอมรับและเข้าสู่ระบบการผลิตของเรา

หากคุณเป็นสมาชิก Open Access คุณจะสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการเผยแพร่ Open Access สำหรับบทความ ที่ได้รับการยอมรับแล้วโดยใช้เงินสำหรับสมาชิกของคุณ ในกรณีที่ผู้เขียนร้องขอให้เปิดบทความของตน คุณจะเห็นสิ่งนี้ใน Dashboard

เรายินดีให้คุณชมการสาธิตการใช้งาน Research Dashboard  โปรดติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณ